Tuesday, June 29, 2010

madkhal asghar

Bismillahir Rahman nir Raheem

chaptor no 30

madkhal asghar


madkhal asghar main be yahe amal karma parta ha

for example

madkhal kabir = 132

madkhal waseet =1+3+2=15

madkhal sageer = 5+1=6

amoman pehla tino madakhel per amal khatam ho jata ha in ko madakhel salasa be kehta ha


dua main yaad rakheya ga

amel soname

amel_soname@yahoo.com

No comments:

Post a Comment